Kategooriad

Minu kontoUnustasid salasõna?

Pakkumise kehtivus – tarbija peab tasuma arve kolme tööpäeva jooksul alates sellest hetkest, kui tema e-mailile on saabunud arve.

Lepingu jõustumine – Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.prettywoman.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku OU Duvent (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Müüja- OÜ Duvent

          Laki 30

         Tallinn 12915

       Reg. nr. 10101966

       tel. +3725078222

        e-mail pretty@prettywoman.ee

 

Kui soovid toodet ümber vahetada või tagastada, pöördu meie poole vabas vormis, kas e-mailile, meie poodi või telefonile, et saaksime Sinu probleemi koheselt lahendada. Vahetamise või tagastamise soovist pead meid teavitama 14 päeva jooksul peale tellimuse kätte saamist, vastasel korral kaup ei kuulu vahetamisele/tagastamisele. Meiega saad ühendust aadressil Laki 30, Tallinn 12915, OÜ Duvent, e-mail: pretty@prettywoman.ee või tel. 5078222


 

Tagastamiseks saada kaup:

1. Eesti Posti tähtsaadetisena aadressile:

OÜ Duvent
Laki 30
12915 Tallinn

2. SmartPOSTiga Tallinna Kadaka Selverisse:

OÜ Duvent
5078222 

 

3. OMNIVAga Tallinna Kadaka Selverisse:

OÜ Duvent
5078222 

 

Kauba ümber vahetamine:
kui kaup on meieni jõudnud, vahetame selle uue vastu 7 tööpäeva jooksul.Tagastamise postikulud jäävad Sinu kanda.

Kauba tagastamine:

Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega, toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 Tagastame kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud kauba kättetoimetamise kulud, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel alates lepingust taganemise teate jõudmisest meieni.                         VÕS §56(2) lg 4 järgi kannab tarbija talle lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.          

Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on tarbijal õigus esitada kauplejale pretensioone kaubal esinevate puuduste kohta 2 aasta jooksul kauba kättesaamisest.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale vea ilmnemist, saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja ostutšeki numbri e-posti aadressile pretty@prettywoman.ee. Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada toote kasutamine.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on ettevõtja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja. 

Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

 Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

Võid kindel olla, et Sinu isikuandmed on meie käes kaitstud ning ühtlasi lubame, et need ei satu kolmandate isikute kätte.


Võrdle
Jätka šoppamist Võrdle

on lisatud soovikorvi

Jätka šoppamist Minu soovikorv